top of page

Miljø

Hvordan stiller Stavanger Seilmaker seg til bærekraft?

Som bedrift har vi et ansvar for å skape en tryggere, bedre og grønnere hverdag for folk. Det gjør vi for eksempel ved å utnytte materialene vi bruker til siste liten.

Store deler av vår produksjon gjennom hele året går til å reparere eller skifte ut ødelagte deler. Det er ikke alltid behov for å kjøpe nytt.

I en tid hvor klimaavtrykk er i fokus favoriserer vi det som er nært. Nemlig å reise mer lokalt med båt. Rogaland er tross alt et av Norges fineste reisemål- spør du oss.

Vår visjon er å få flere til oppleve mest mulig glede på sjøen. Det er derfor viktig for oss å finne gode løsninger som vil gi deg nye opplevelser på tur - som også er miljøvennlige. 

Under kan du lese litt om hva vi gjør for å minimere vårt fotavtrykk i naturen.

bottom of page